Strona główna
kontakt

Kontakt

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

PN.: „STREETWORKODKRYJ POTENCJAŁ OSIEDLA

 

Zespół Zadaniowy do realizacji Programu Aktywności Lokalnej

pn.: „Streetwork – Odkryj potencjał osiedla”

ul. Obrońców Krzyża 11 c

31 – 831 Kraków

GG: 11542370

e-mail: streetwork [at] mops [dot] krakow [dot] pl

www.streetwork.mops.krakow.pl

www.pal.mops.krakow.pl

Team A

Marta Matera tel. 781-977-201 email: materama [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Michał Skrzypczyk tel. 607-809-507 email: skrzypmi [at] mops [dot] krakow [dot] pl

 

Team B

Justyna Kogut, tel. 607-509-368, e-mail kogutju [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Łukasz Kisiel, tel. 781-977-203, e-mail kisiellu [at] mops [dot] krakow [dot] pl

 

Team D

Hanna Krachulec, tel. 781-977-200, e-mail krachuha [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Bartosz Wester, tel. 780-579-594, e-mail westerba [at] mops [dot] krakow [dot] pl

 

Zespół Zadaniowy do realizacji Programu Aktywności Lokalnej

pn.: „Streetwork – Odkryj potencjał osiedla”

ul. Jaremy 1
31-318 Kraków

e-mail: streetwork [at] mops [dot] krakow [dot] pl

www.streetwork.mops.krakow.pl

www.pal.mops.krakow.pl

Team C

Karolina Ulbrych, tel. 607-808-431, e-mail ulbrycka [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Piotr Dendys, tel. 660-637-843, e-mail dendyspi [at] mops [dot] krakow [dot] pl

 

psycholog Piotr Wereszczyński, tel 660-637-844, skype:psycholog-pal

Aktualnie przeglądasz:  


Dotychczasowe projekty

-  2012 r.

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej pn.: „Siła rodziny” w ramach projektu systemowego pn.: „Pora na aktywność” w ramach działania 7.1.1 POKL. Wsparciem objęto 196 BO i 115 osób z otoczenia z dzielnic IV, V, VII, XI oraz XII Miasta Kraków.

-  2011 – 2010 r.

Realizacja projektu pn.: „Streetwork – skuteczny kontakt”, w ramach projektu konkursowego, w ramach działania 7.2.1 POKL. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 1 709 330,00

zł, utworzono 4 teamy pracujące z młodzieżą w wieku 15 – 25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym z dzielnic IV, XI oraz XII Miasta Kraków.

-  2009 r.

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej pn.: „Daj się poznać streetworkerom”
w ramach projektu systemowego pn.: „Pora na aktywność” w ramach działania 7.1.1 POKL. Utworzono dwa zespoły, które realizowały na terenie dzielnic IV, XI, XII Miasta Krakowa projekty pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla” oraz „Wszystko w naszych rękach”.

-  2008 r.

„Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie”
w ramach działania 7.1.1 POKL. Projekt zakładał pracę z uczestnikami za pomocą narzędzi jakimi są kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej. W projekcie uczestniczyło 711 osób, z czego 612 osób było objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych, a 99 osób było objętych Programem Aktywności Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 004 045,00 zł, w tym z Europejskiego Funduszu społecznego 1 793 620,00 zł,

„Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie” w ramach poddziałania 7.1.2 POKL. W projekcie uczestniczyło 1620 osób, z czego 47 było objętych działaniami w ramach Indywidualnych Programów Usamodzielniania, a 1573 osoby były objęte Programem Aktywność Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosiła 2448 103,00 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 191 052,00 zł,

-  2008 – 2006 r.

Realizacja projektu pn.: „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem” w ramach SPORZL. Dofinansowanie projektu wyniosło 586 916,00 zł, utworzono 3 teamy,
2 pracujące z młodzieżą i 1 pracujący z bezdomnymi. Zorganizowano 2 terenowe punkty konsultacyjne,

-  2006 r.

„Wsparcie, streetworking w środowisku osób bezdomnych”. Polegał na docieraniu do bezdomnych nie korzystających z pomocy. Od I do IV 2006 r. podjęto 53 interwencje, kontakt ze 148 osobami,

- Inne

„Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej Cogito” z IW EQUAL. Pomocą objęto około 100 osób bezrobotnych z problemami psychicznymi. Dofinansowanie wyniosło 1 301 100,00 zł,

„Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta, Nowa Szansa” z IW EQUAL, MOPS był odpowiedzialny za rekrutację beneficjentów. Dofinansowanie wyniosło 25 000,00 zł,

„Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców” z IW EQUAL, MOPS przygotował szkolenia dla wolontariuszy pracujących z uchodźcami. Dofinansowanie wyniosło 24 040,00 zł,